Duits Engels

Ferienhaus Silber
Bödenweg 1
6781 Bartholomäberg
Oostenrijk

Tel: 0043 5556 20426
Mobil: 0043 664 545 3377

Email: info@ferienhaus-silber.at


Weer
© wetter.net


Facebook Zoover Hotelbewertungen
Duits Engels

Colofon

Informatieplicht § 5, lid 1 E-Commerce Law

Site-eigenaar: Cora Bouwman en Aad Molenaar

Bedrijfsactiviteit: Vakantie Appartementen Verhuur

Adres: Fornaweg 2
6774 Tschagguns
Oostenrijk
Telefoon: +43 (0) 5556 20426
Mobiel: +43 (0) 664 545 3377
E-mail: info@chalet-silber.at

De bepalingen en voorwaarden van de hotel-industrie (PDF - 92KB) zijn van kracht.


De foto's op de pagina's van de zomer activiteiten, winter activiteiten, links en afbeeldingen voor alle banners werden door Montafon Tourismus GmbH. geleverd. Het beeld van de Ropes Course op de Activiteiten pagina Golm zomer werd geleverd door Illwerke toerisme.
Tekst op de pagina's van activiteiten, zomer en winter activiteiten: Montafon Tourismus GmbH. 

Disclaimer

Bron: eRecht24.de - Internet recht advocaat Sören Siebert

De inhoud van onze pagina's is gemaakt met grote zorg. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud kunnen we geen verantwoordelijkheid nemen. Als dienstverlener zijn wij onder de algemene wetten verantwoordelijk volgens § 7 paragraaf 1 van TMG voor eigen inhoud op deze pagina's. Volgens § § 8 tot 10 TMG zijn we niet verplicht om de doorgegeven of opgeslagen informatie te controleren, of omstandigheden die duiden op illegale activiteiten te onderzoeken. De verplichting om informatie te verwijderen of gebruik van informatie te blokkeren  blijft onaangetast op grond van de algemene wetten. Een verplichting is alleen mogelijk vanaf de datum van de kennis van een specifieke inbreuk. Na kennisname van dergelijke schendingen, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links
Onze site bevat links naar externe websites waarover wij geen controle hebben. Daarom kunnen we voor deze vreemde inhoud ook geen garantie geven. Voor de inhoud van de gelinkte pagina is altijd de desbetreffende aanbieder of de exploitant van desbetreffende sites verantwoordelijk. De gekoppelde sites werden gecontroleerd op mogelijke schendingen van de wet op het moment van koppelen. Illegale inhoud was niet duidelijk op het moment van koppelen. Een permanente controle van de gelinkte pagina's is onredelijk, zonder concreet bewijs van een overtreding. Na kennisname van overtredingen zullen we dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Copyright
De algehele site-inhoud die op deze pagina's staat, valt onder de Oostenrijkse wet op auteursrechten. De reproductie, aanpassing, verspreiding of elke vorm van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht vereist de schriftelijke toestemming van de auteur of maker. Downloads en kopieën van deze pagina's zijn alleen toegestaan voor prive, niet-commercieel gebruik. Deze bepaling is ook van kracht voor de inhoud die niet is gemaakt door de website exploitant, waarvan de eigendomsrechten zijn bij derde partijen. Mocht u zich bewust worden van een schending van het auteursrecht, vragen wij u om bekendmaking daarvan. Na kennisgeving van overtredingen zullen, wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen van de site.

Privacy
Het gebruik van onze website is meestal mogelijk zonder het verstrekken van persoonlijke informatie. De persoonlijke gegevens die op onze paginas worden verzameld(zoals naam, adres of e-mail adressen) , worden verstrekt op vrijwillige basis. Deze gegevens zullen niet worden bekend gemaakt aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Wij wijzen erop dat voor de gegevens die via het internet (bijvoorbeeld communicatie via e-mail) worden verspreid, er beveiligingslekken kunnen bestaan. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

In het kader van de verplichting tot het publiceren van de contact gegevens, wordt het gebruik hiervan door derden om ongevraagde reclame en voorlichtingsmateriaal te sturen hierbij nadrukkelijk uitgesloten. De site exploitanten behouden het recht om juridische actie te ondernemen in geval van ongevraagde promotionele informatie, zoals spam e-mails.

 Colofon